Countries and nationalities III- Přelož do angličtiny

Play now!
Link to this game:
Embed this game in your page: After making your selection, copy and paste the embed code above. Report a problem
Level: 
elementary
Type: 
vocabulary
Language to Learn: 
English
Student's mothertongue: 
Czech
Education and Culture GD, Life long learning

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.