Zombies hatar glosor

Hitta rätt ord innan Zombien attackerar tornet! Starta spelet genom att klicka på "Play now". Inne i spelet finns de meningar som du behöver klura ut. De kan se ut som denna: * drive a ***. Här gäller det för dig att komma på de ord som ska in istället för stjärnorna.
Play now!
Link to this game:
Embed this game in your page: After making your selection, copy and paste the embed code above. Report a problem
Level: 
beginner
Language to Learn: 
English
Student's mothertongue: 
Swedish
Education and Culture GD, Life long learning

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.