Projekt

Učení se cizím jazykům je pro všechny velice důležité, pro některé z nás je ovšem obtížnější než pro jiné. Tradiční učební metody jsou často méně účinné a tak mohou např. u dyslektických studentů snižovat jejich motivaci k učení. Cílem našeho projektu je zapojit začátečníky nebo znovu zapojit do výuky cizího jazyka dříve neúspěšné žáky s dyslexií – bez ohledu na věk nebo dosažené vzdělání. Projekt navazuje na výsledky a zkušenosti, získané v projektu Minerva Calldysc a dále rozvíjí jeho myšlenky, rozšiřuje jej o nové typy cílových skupin a do původního partnerství zahrnuje nové země.

Použitím evropského sociálního modelu, jehož prostředí odpovídá potřebám všech, včetně znevýhodněných studentů, nabízíme učení pomocí adaptabilních multimediálních výukových her ​​a také autorských nástrojů, které umožňují učitelům, rodičům a dospělým studentům přizpůsobit vzdělávání svým osobním potřebám.

Nabízíme:

• Zábavu, jazykové výukové hry přizpůsobené dyslektikům

• Editační nástroje pro personalizaci obsahu

• Online komunitu učitelů jazyků, kteří mohou sdílet a posoudit hry a nápady pro výuku

• Trénink pro učitele a rodiče v oblasti dyslektikům srozumitelné výuky jazyků a odpovídající pomocné technologie

Education and Culture GD, Life long learning

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.