Information

Information

Här kan du hitta information av intresse för projektet Caldys2 och språkinlärning. Observera att vi inte försöker upprepa information som lätt kan erhållas från annat håll på nätet. Vi kommer istället att koncentrera oss på det vi gör bäst - att utveckla dyslexivänliga språkinlärningsspel!

I vänstra menyn, högst upp, finner du tre underrubriker som du kan välja mellan, Länkar (Links), Nyhetsbrev (Newsletter), och Publikationer.

Education and Culture GD, Life long learning

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.