Om Projektet

Om Projektet

Att lära sig främmande språk är viktigt. För några kan det vara extra svårt, exempelvis personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. De traditionella undervisningsmetoder som ofta används i skolans språkundervisning kan innebära sådana utmaningar att dessa elever ger upp. Med vårt projekt vill vi få dem - oavsett ålder och utbildningsnivå – att vilja lära sig språk igen.

Detta projekt bygger vidare på resultat och erfarenheter som samlats i Minerva-projektet Calldysc. I Caldys2 har vi vidareutvecklat idéerna, involverat nya användargrupper och utökat det ursprungliga partnerskapet med nya länder.

Som utgångspunkt
för de anpassningsbara, multimediala, pedagogiska spelen har vi den europeiska sociala modellen där miljön är anpassad till behoven hos alla, även elever med funktionsnedsättning. Detta innebär att lärare, föräldrar eller vuxna studenter kan skräddarsy önskad språkträning utifrån egna behov.

Vi erbjuder

·      Roliga, dyslexi-vänliga pedagogiska språkspel

·      Redigeringsverktyg för individualiserat innehåll

·      On-line gemenskap där språklärare kan dela och utvärdera spel och undervisningsidéer

·      Träning för lärare och föräldrar om hur språkundervisning kan bli dyslexi-vänlig samt lämpliga alternativa verktyg (kompensatoriska hjälpmedel).

Education and Culture GD, Life long learning

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.