Информация

Добре дошли в информационната секция на този уебсайт. Обърнете внимание, че ние не считаме за необходимо да повтаряме тук информацията, която може да бъде намерена на другите страници на сайта. Вместо това ще публикуваме линкове към полезни източници, както и към това, което правим най-добре – разработването на езикови образователни игри, съобразени със специфичния стил на учене на дислексиците.


Инструкции как да създадете собствена игра може да намерите тук /Lettris/ и тук /Hangman/

 

Education and Culture GD, Life long learning

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.