A Projektről

Idegen nyelvek ismerete nélkül ma már senki sem lehet sikeres. A nyelvtanulás azonban hosszadalmas és fárasztó munka, amely egyeseknek könnyebb, másoknak nehezebb. A diszlexiás gyermekek számára a hagyományos oktatási módszerek és hagyományos tanulási helyzetek gyakran kevéssé hatékonyak; kevés eredményt hoznak, sok kudarcot, elkedvetlenedést okoznak.
Projektünk célja, hogy a nyelvtanulásba belefogó, vagy újrakezdő diszlexiás tanulót személyes igényeire szabott oktató játékokkal segítse. Jelen projekt a Calldysc Minerva Socrates projekt eredményeire épít, azokat viszi tovább és terjeszti ki újabb országokra és korosztályokra.

Mit ajánlunk?

  • Nyelvtanulók számára gyakorló játékok tárházát, melyben igényeink szerint kereshetnek segítséget tanulmányaikhoz
  • Tanárok, segítőszakemberek és szülők számára személyre szabható játékok készítésének lehetőségét
  • Nyelvtanítók számára online szakmai közösséget, amely lehetőséget ad tapasztalot és tananyagok cseréjére
  • Szakmai továbbképzést a modern technológiák iránt érdeklődő tanárok számáraEducation and Culture GD, Life long learning

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelőssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért.