Gwybodaeth

Croeso i adran wybodaeth y wefan hon. Dyma ganllaw byr i gael rhagor o wybodaeth. Sylwer nad ydym yn ceisio ailadrodd gwybodaeth y gellir ei chael yn hawdd o rywle arall ar y we. Yn hytrach, byddwn yn cynnig dolenni i adnoddau gwerthfawr, ac yn canolbwyntio’n hadnoddau ar yr hyn rydym yn ei wneud orau - datblygu gemau addysgu iaith dyslecsia-cyfeillgar! Creodd y prosiect blog lle rydym yn casglu ac yn rhannu syniadau ac arferion gorau am ddysgu yn seiliedig ar gemau ac addysgu ystyriol o ddyslecsia. Ewch i ymweld a chyfrannu.

Education and Culture GD, Life long learning

Ariannwyd y prosiect hwn gyda chymorth gan y Comisiwn Ewropeaidd. Mae’r cyhoeddiad [neges] yn adlewyrchu barn yr awdur yn unig, ac ni all y Comisiwn gael ei ddal yn gyfrifol am unrhyw ddefnydd, a allai gael ei wneud o’r wybodaeth a gynhwysir ynddo.”