Prosiect

Mae dysgu ieithoedd tramor yn bwysig iawn i bawb, ond mae'n fwy anodd i rai ohonom. Mae dulliau addysgu traddodiadol yn aml yn llai defnyddiol, a thrwy hynny’n digalonni llawer o fyfyrwyr dyslecsig. Mae ein prosiect yn anelu at ymgysylltu’r dechreuwr, neu ail-ennyn diddordeb y dysgwr iaith dyslecsig sydd gynt wedi ymddieithrio - waeth pa oedran, neu lefel academaidd - i ddysgu.

Mae'r prosiect hwn yn adeiladu ar ganlyniadau a phrofiadau a gasglwyd yn y prosiect Minerva Calldysc, drwy ddatblygu syniadau ymhellach, cynnwys mathau newydd o grwpiau defnyddwyr ac ehangu'r bartneriaeth wreiddiol tuag at wledydd newydd.

Gan gymhwyso'r model cymdeithasol Ewropeaidd lle caiff yr amgylchedd ei addasu i anghenion pawb, gan gynnwys y dysgwr anabl, rydym yn cynnig dysgu drwy gemau addysgol amlgyfrwng addasadwy a hefyd offer awduro sy'n caniatáu i athrawon, rhieni neu ddysgwyr sy’n oedolion i deilwra addysg i anghenion personol.

Rydym yn cynnig
• Gemau dysgu iaith sy’n hwyl ac sy’n ddyslecsia-gyfeillgar
• Offer golygu i bersonoli’r cynnwys
• Cymuned ar-lein o athrawon iaith sy'n gallu rhannu a gwerthuso gemau a syniadau addysgu
• Hyfforddiant i athrawon a rhieni ar addysgu ieithoedd dyslecsia-cyfeillgar gyda thechnoleg gynorthwyol briodol

Education and Culture GD, Life long learning

Ariannwyd y prosiect hwn gyda chymorth gan y Comisiwn Ewropeaidd. Mae’r cyhoeddiad [neges] yn adlewyrchu barn yr awdur yn unig, ac ni all y Comisiwn gael ei ddal yn gyfrifol am unrhyw ddefnydd, a allai gael ei wneud o’r wybodaeth a gynhwysir ynddo.”