daily expressions

Play now!
Link to this game:
Embed this game in your page: After making your selection, copy and paste the embed code above. Report a problem
Type: 
usage
Language to Learn: 
English
Student's mothertongue: 
Turkish
Education and Culture GD, Life long learning

Ariannwyd y prosiect hwn gyda chymorth gan y Comisiwn Ewropeaidd. Mae’r cyhoeddiad [neges] yn adlewyrchu barn yr awdur yn unig, ac ni all y Comisiwn gael ei ddal yn gyfrifol am unrhyw ddefnydd, a allai gael ei wneud o’r wybodaeth a gynhwysir ynddo.”