Games

Is; Are in Present Continous

Much; Many

Sports do; play; go

Say;Tell

Have;Has

Was were

Do Does

Eseménynaptár

Italok

Stránky

Education and Culture GD, Life long learning

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.