Games

Schulsachen Wir

Schulsachen Wir

Verben

Verneinung

Akkusativ mit ein

Tiere

Tiere

Möbelstücke

Möbel

Stránky

Education and Culture GD, Life long learning

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.