Games

Druhy pohybov

bez interpunkcie

Druhy pohybov

bez interpunkcie

Pohyb telesa

nepoužívaj interpunkciu

fyzikálne veličiny

hádaj fyzikálne veličiny - bez mäkčeňov

Verben/6 studiod A1

Verben/5 studiod A1

Verben/4 studiod A1

Verben/3 studiod A1

Verben/2 studiod A1

Stránky

Education and Culture GD, Life long learning

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.