Games

Comparative Adjectives

Young Boring Agressive Nice Good Clean Happy Famous Popular Bad

The sights of London

OBJEM A POVRCH VALCA

rendhagyó igék NÉMET

sčítanie a násobenie

nepoužívaj interpunkciu

Látky a telesá

bez interpunkcie

ENERGIA

bez interpunkcie

Jednoduché stroje

Mechanická práca

Stránky

Education and Culture GD, Life long learning

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.