Games

Berufe Studio A1

New Challenges 2 vocab

New Challenges 2 vocab

3rg form of verbs

Household

Date

hétfő csütörtök

What shall we do on Saturday night?

Put the sentences in the right order in the story.

Comparative Adjectives

Put the adjectives into the comparative form (e.g. big-bigger, beautiful-more beautiful).

Stránky

Education and Culture GD, Life long learning

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.