country

daily expressions

Guess the word

Guess the word

Type it correctly 2

To be

Listen and fill in the word that follows to be...

what, where, how

Say hi

Zombies hatar glosor

Hitta rätt ord innan Zombien attackerar tornet! Starta spelet genom att klicka på "Play now". Inne i spelet finns de meningar som du behöver klura ut.

Type it correctly

Hear the difference

Prepositions - time

True or false !

try me

Animals

Present Continuous

body

parts of the body

Sidor

Subscribe to CalDys2 RSS
Education and Culture GD, Life long learning

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.